Tidigare inlägg
September 1, 2021

Mälarsjö Fastigheter är igång!

Med Mälardalen som utgångspunkt siktade Mälarsjö Fastigheter 2020 på att bli en etablerad aktör inom samhällsfastigheter i Sverige. En berömd pandemi kom för att stanna och vi valde då att avvakta, ett litet tag.

Hösten 2021 rivstartar vi Mälarsjö Fastigheter, med samma upplägg som tidigare. Joakim Hedin, VD/Ägare för Bockasjö AB, Sveriges ledande logistikutvecklare tillsammans med Thomas Dansk, VD Mälarsjö Fastigheter AB med bakgrund som bl a Investment Manager inom fastigheter för Sveriges största tjänstepensionsbolag. Tillsammans finns ambitionen att vara en framstående aktör inom bostäder och samhällsfastigheter.

–”Genom ett kompetent, ansvarsfullt och hållbart arbetssätt vill vi vara en samarbetspartner som levererar lite mer än förväntat, enkla principer som gynnar oss, kunden och kundens kund”, säger Joakim Hedin, ägare/partner Bockasjö AB.

Ambitionen är att verka främst inom Mälardalen, ett område med stor potential tack vare sin befolkningstillväxt.

–”Vårt fokus på Mälardalen ger oss även möjlighet att fördjupa relevanta erfarenheter och insikter kring regionen och därigenom utveckla innovativa och praktiska lösningar baserat på kundens önskemål och Mälardalens unika förutsättningar", säger Thomas Dansk, VD Mälarsjö Fastigheter AB.


Fler nyheter

Nyhet
May 10, 2023

Trygghetsboendet Guldregnet möts av stort intresse

Genom värdefulla seminarium och möten har Mälarsjö fångat upp och fortsatt utveckla Trygghetsboendet Guldregnet centralt beläget i Katrineholm.

Tidigare inlägg
June 23, 2022

Mälarsjö Fastigheter bygger trygghetsboende i Katrineholm

Mälarsjö Fastigheter har tecknat ett avtal om att förvärva en bostadsbyggrätt i centrala Katrineholm.

Till alla nyheter