Våra samarbeten

Vi söker alltid samarbetspartners som delar våra värdegrunder och vår ambition att skapa mervärde och det lilla extra för kunden och kundens kund. Genom transparent kommunikation och en förståelse för kvalitet kan vi erbjuda en pålitlig och hållbar leverans.

Lyftkranar vid byggnader i Stockholm med Mälaren i bakgrunden.

Vi utvecklar långsiktiga relationer och starka samarbeten

Från våra tidigare erfarenheter inom branschen vet vi att joint ventures tillsammans med rätt aktörer är avgörande för ett framgångsrikt projekt. Genom samarbeten på lika villkor och en gemensam målbild etablerar vi projekt och skapar byggnader som ger oss förutsättningar för en kvalitativ leverans. Kort sagt ett samarbete som gör oss starka tillsammans.

Trygghetsboenden i samarbete med Conara

Mälarsjö Fastigheter är delägare i Conara, en fastighetsutvecklare med lång erfarenhet inom bygg- och fastighetsbranschen. Deras specialitet är inom trygghetsboenden och genom ett aktivt samarbete sammanför vi våra ambitioner för bestående och hållbara fastigheter.

En mamma med ett barn i famnen vid en dörr.

Med hög integritet och transparens

Vi står för det vi levererar. Genom att följa våra produkter och arbeta med dem långsiktigt säkerställer vi att kvalitén och hållbarheten vi ger som löfte också är det vi levererar till våra kunder och deras kunder.

För oss är god kommunikation och lyhördhet en grundpelare i vår ambition att vara en bra samarbetspartnern inom projekt- och fastighetsutveckling. Att förstå och agera på behov och funderingar är för oss en del i vårt kontinuerliga arbete med att vara en pålitlig samarbetspartner.

Nyckeln till ett långsiktigt samarbete

Hög kvalitet

Vårt löfte är att alltid presentera hög kvalitet i alla aspekter av projekt- och fastighetsutveckling. Vare sig det gäller pålitliga och tidsenliga leveranser, fastigheters livslängd och material eller hur vi arbetar med service och underhåll. Mottagaren ska alltid känna att de får det efterfrågade värdet och lite till.

Abstrakt ikon för hållbarhet.

Hållbarhetsfokus

Ett slutfört projekt är för oss början på nästa fas i fastighetens livscykel – uppföljning, service och underhåll. Vi ser det som en självklarhet att arbeta fortlöpande med våra uppförda fastigheter.

Lyhördhet

Vi agerar på ett lyhört och öppet sätt i vår kommunikation med kunder och leverantörer. Genom att vara uppmärksam på efterfrågad kvalitet och marknadens innovationer har vi förmågan att visa vår hänsyn till det helhetstänk som krävs för en optimal leverans.

Otroligt bra samarbete med Thomas ledde till lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ipsum donec est faucibus euismod purus sollicitudin.”

– Förnamn Efternamn, Företagsnamn

Vill du utveckla hållbara och bestående fastigheter tillsammans med oss?

Bra fastigheter utvecklas genom framgångsrika samarbeten. Vi berättar gärna mer om hur ett sådant samarbete kan se ut och hur vi kan anpassa det för just er och ert projekt – kontakta oss så ordnar vi för vidare diskussioner.

Kontakta oss