Om oss

Vi utvecklar bestående och hållbara fastigheter tillsammans med ambitiösa och likasinnade aktörer inom Mälardalsregionen. Vårt mål är att utveckla, förvalta och bibehålla långsiktiga relationer med samarbetspartners, leverantörer och hyresgäster – med slutprodukten och kunden i fokus.

Vår vision och affärsidé

Med Mälardalen som utgångspunkt vill vi på Mälarsjö Fastigheter vara en betrodd och långsiktig samarbetspartner inom bostad- och fastighetsutveckling.

Vi vet att genom starka samarbeten kommer vi kunna utveckla och uppföra fastigheter som är både bestående, hållbara och anpassade efter våra kunder och deras kunders behov. I slutändan vill vi alltid leverera en förväntad slutprodukt – och lite till.

Vi tror på långsiktiga relationer och starka samarbeten

I en bransch där projektens tidsramar kan vara mångåriga anser vi att nyckeln till framgång är att etablera, vårda och arbeta för affärsrelationer och samarbeten som är långsiktiga och starka. Vi gör det genom att leverera mervärde på alla våra produkter och tjänster, följa upp projekten för att säkerställa kvalitén och hålla en öppen och lyhörd kommunikation med våra samarbetspartners.

Byggarbetare vid en byggarbetsplats.

Vi utvecklar bestående fastigheter i Mälardalen

Vi verkar främst inom Mälardalen – ett område med stor potential tack vare sin befolkningstillväxt. Tillsammans med våra samarbetspartners är vårt mål att bidra och stödja denna tillväxt genom att utveckla fastigheter inom flera segment, allt från skolor och trygghetsboenden till hyres- och bostadsrätter.

Vårt fokus på Mälardalen ger oss även möjlighet för fördjupade och relevanta erfarenheter och insikter för området. Vi önskar erbjuda innovativa och praktiska lösningar baserat på kundens önskemål och Mälardalens unika förutsättningar.

Vi erbjuder

Abstrakt ikon för samarbete.

Starka samarbeten

Vi vet från erfarenhet att starka samarbeten leder till framgångsrika projekt. Därför är vår ambition att utveckla långsiktiga relationer inom branschen och bli en pålitlig och effektiv samarbetspartner.

Abstrakt ikon för hållbarhet.

Hållbarhetsfokus

Vi utgår från en fastighets hela livscykel när det kommer till miljömässig hållbarhet – från tillverkning till användning. Genom kloka materialval och en ambition om Svanenmärkning ser vi till att vår inverkan på miljön blir begränsad.

Abstrakt ikon för genomförandekraft.

Genomförandekraft

Mälarsjö Fastigheter initierades av Bockasjö AB, Sveriges ledande utvecklare av logistikfastigheter – vilket ger oss möjligheten att erbjuda en kombination av kompetens, erfarenhet och finansiella resurser.

Vi som står bakom Mälarsjö Fastigheter

Thomas Dansk, VD och grundare

Mitt mål med Mälarsjö Fastigheter är att sätta oss på kartan som en värdeskapande och pålitlig samarbetspartner för utveckling av bostäder och samhällsfastigheter. Min bakgrund inom bygg- och fastighetsbranschen sträcker sig till större delen av mitt yrkesverksamma liv. Detta har gett mig en stark utgångspunkt i att arbeta både utifrån tidigare erfarenheter men också intuitivt med ett fokus på hållbar innovation.

Jag är utbildad Civilingenjör från Kungliga Tekniska Högskolan inom Lantmäteri och Fastighetsekonomi. Min yrkesroll som entreprenör började initialt inom byggföretaget BPA och senare som konsult inom projekt och byggledning. På 2000-talet arbetade jag som fastighetschef inom fastighetsägande bolag i norra Stor-Stockholm. Från 2006 och framåt arbetade jag inom Investment & Asset Management i två av Sveriges största tjänstepensionsförvaltande bolag. Där höll jag ansvar för skapandet av lönsamma fastighetsaffärer inklusive skapande och förvaltning av Joint Ventures-bolag.

Kontakta mig

0732-30 02 25

Porträttbild på grundare Joakim Hedin.
Joakim Hedin, grundare

Med Mälarsjö Fastigheter har vi potentialen att bli en framstående aktör inom bostäder och samhällsfastigheter tack vare samma principer som gjort Bockasjö till ett framgångsrikt företag. Genom ett kompetent, ansvarsfullt och hållbart arbetssätt vill vi vara en samarbetspartner som levererar lite mer än det som förväntas – enkla principer som gynnar oss, kunden och kundens kund. Min satsning på Mälarsjö Fastigheter är ett långsiktigt mål för att bli en seriös och eftertraktad samarbetspartner där vi kan bidra till marknaden med våra kunskaper, kapital och riskspridning.

Min yrkeskarriär har erbjudit många lärdomar, framför allt genom mitt skapande av Bockasjö, Sveriges ledande utvecklare av logistikfastigheter. Men även som inköpare av film- och TV-rättigheter och börs-VD har jag samlat in lärdomar som står sig sanna och värdefulla än idag. Jag letar alltid efter vinn-vinn-situationer för båda parter och lägger stor vikt vid att leverera det man utlovat – och gärna lite till. Det är ett förtroendeingivande sätt att bedriva affärer på, som resulterar i goda och återkommande relationer.

Sofie Stålhandske, projektledare

Med Mälarsjö Fastigheter kommer jag kunna ta mig an nya utmaningar som uppstår i byggbranschens komplexa miljöer. Genom min tekniska kompetens och mångåriga erfarenhet i branschen är mitt mål att vara en bidragande och drivande faktor i Mälarsjö Fastigheters uppbyggnadsfas och fortsatta tillväxt. Min utgångspunkt är att alltid hitta effektiva och smarta lösningar för att driva projekt framåt – vilket resulterar i kvalitativa och hållbara slutresultat.  

Jag har varit verksam inom byggsektorn sedan jag tog examen från KTH år 2012. Jag har stor erfarenhet inom fastighetsprojektering med specialitet inom konstruktion och modulering. Jag har bland annat arbetet som husbyggnadskonstruktör på f.d. Konkret Rådgivande Ingenjörer i Stockholm AB, PE Teknik och Arkitektur AB och Ramboll Sweden AB.

Kontakta mig

0732-30 74 08

Vår bakgrund och genomförandekraft

Mälarsjö Fastigheter initierades hösten 2019 av Joakim Hedin, ägare och grundare av Bockasjö, tillsammans med Thomas Dansk. Bockasjö är Sveriges ledande utvecklare av logistikfastigheter.

Mälarsjö Fastigheter är även delägare i Conara – en i Sverige framstående utvecklare av trygghetsboenden.

Genom denna bolagsstruktur kan vi förena en kombination av kompetens, erfarenhet och finansiella resurser som gör oss till en pålitlig samarbetspartner med stor genomförandekraft.

Vill du utveckla hållbara och bestående fastigheter tillsammans med oss?

Bra fastigheter utvecklas genom framgångsrika samarbeten. Vi berättar gärna mer om hur ett sådant samarbete kan se ut och hur vi kan anpassa det för just er och ert projekt – kontakta oss så ordnar vi för vidare diskussioner.

Kontakta oss

Vill du veta mer om Mälarsjö Fastigheter?

Skogsbild.

Vi jobbar med hållbarhet i alla dess former

Två bostäder vid en äng.

Våra projekt och bestående fastigheter

Vi utvecklar långsiktiga och starka samarbeten