Vårt hållbarhetsarbete

Vår ambition är att bidra till och utveckla branschens hållbara processer och arbetsmetoder. Genom ett helhetsgrepp från planering till slutprodukt vill vi, tillsammans med våra samarbetspartners, vara en aktör som tar fram ansvarsfulla, innovativa och hållbara lösningar för slutkunden.

Hållbara fastigheter är inte endast vår vision, det är vår slutprodukt

Att ha en hållbar vision är viktigt, att ha en hållbar slutprodukt är viktigare. Genom erfarenhet, helhetstänk och en ambition om Svanenmärkning för varje projekt ser vi till att leverera på våra löften om fastigheter framtagna effektivt, ekonomiskt och hållbart.

Att bygga med naturen och människan i fokus

Vi lägger stor vikt vid att planera och bygga hållbart med pålitliga metoder. Därför önskar vi att arbeta med Svanenmärkning i de projekt vi tar oss an. På så sätt får vi en utomstående, oberoende part som hjälper oss kontrollera och legitimera byggprocessen och slutresultatet.

Detta är en del i vårt mål om att vara en samarbetspartner med hög integritet och transparens – ett sätt för oss att visa kvitto på våra löften om hållbarhet.

Hållbart helhetstänk

Abstrakt ikon för hållbarhet.

Miljömässig hållbarhet

Som bostad- och fastighetsutvecklare ser vi potential inom flera områden för en förbättrad miljömässig hållbarhet. Vi har som ambition att utforska och förbättra vårt arbete för längre livslängd på våra fastigheter, effektivare användning av material och andra innovationer som är gynnsamma för människa och natur.

Social hållbarhet

Vi vill bidra till att våra kunder, våra kunders kunder och samarbetspartners får leva i ett socialt hållbart samhälle. Några av sätten vi åstadkommer detta är genom att säkerställa att vi uppför fastigheter som är trygga att bo i och arbetsplatser som är säkra att arbeta på.

Ekonomisk hållbarhet

Vi har möjligheten, i våra projekt, att fatta beslut som stödjer en ekonomiskt hållbar modell. Genom en förståelse för våra kunders behov och innovativa, hållbara materialval kan vi se till att investeringar och inköp sker med hållbarhet i åtanke.

Vill du utveckla hållbara och bestående fastigheter tillsammans med oss?

Bra fastigheter utvecklas genom framgångsrika samarbeten. Vi berättar gärna mer om hur ett sådant samarbete kan se ut och hur vi kan anpassa det för just er och ert projekt – kontakta oss så ordnar vi för vidare diskussioner.

Kontakta oss