Nyhet
May 10, 2023

Trygghetsboendet Guldregnet möts av stort intresse

Trygghetsboendet Guldregnet möts av stort intresse i Katrineholm och dess kranskommuner. Genom värdefulla seminarium och möten har Mälarsjö fångat upp och fortsatt utveckla Trygghetsboendet Guldregnet centralt beläget i Katrineholm.

Mälarsjö Fastigheter har nu projekterat och förberett marken där Trygghetsboendet Guldregnet planeras att byggas. En bygglovs- och upphandlingsprocess har framgångsrikt genomförts och nu återstår ett par tillstånd och slutliga godkännanden från finansinstitut för att börja bygga Guldregnet.

Vi har idag en osäker finansiell marknad med räntehöjningar och inflation som inte vill ge med sig. Detta påverkar just nu all nybyggnation i Sverige. Mälarsjö Fastigheter är dock beslutna att bygga detta projekt och vi har glädjande identifierat ett stort intresse för denna boendeform, både i Katrineholm och även i kranskommunerna. Det kommunala rådet för pensionärsfrågor (KPR), där politiker, tjänstemän, PRO och SBF med flera ingår, har delat med sig av sina positiva och värdeskapande synpunkter för att tillsammans med oss göra boendeformen ännu bättre. Mälarsjö Fastigheter kommer löpande lägga ut information där bl.a. inflyttningstidpunkter kommer att preciseras.

För frågor och mer information kontakta:

Thomas Dansk, VD/Partner

Mobil: 0732-30 02 25

Mail: thomas@malarsjo.se

Fler nyheter

Nyhet
May 10, 2023

Trygghetsboendet Guldregnet möts av stort intresse

Genom värdefulla seminarium och möten har Mälarsjö fångat upp och fortsatt utveckla Trygghetsboendet Guldregnet centralt beläget i Katrineholm.

Tidigare inlägg
June 23, 2022

Mälarsjö Fastigheter bygger trygghetsboende i Katrineholm

Mälarsjö Fastigheter har tecknat ett avtal om att förvärva en bostadsbyggrätt i centrala Katrineholm.

Till alla nyheter